top of page

​BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN 
 

 1. Door het ondertekenen/verzenden van het online inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. 

 2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de Soulwalk plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft SOULWALKS het recht de reservering te laten vervallen. 

 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld. 

 4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. 

 5. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten: 

  – Zes weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten. 

  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten. 

  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten. 

  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 

 6. Indien de deelnemer niet in staat is de Soulwalk bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 5 dagen voor aanvang aan SOULWALKS zijn doorgegeven. 

 7. SOULWALKS heeft het recht een Soulwalk te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleider, overmacht of geldende COVID reisrestricties. In geval van annulering door SOULWALKS heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde inschrijvingsgeld, met uitzondering van gemaakte reiskosten (vluchten). De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 

 8. COVID: Als deelnemer ben je op de hoogte dat er mogelijk maatregelen gelden om naar Spanje en België te reizen. Je doet het nodige om in het bezit te zijn van de juiste documenten om te mogen reizen (bijvoorbeeld PCR test, Corona-certificaat). 

 9. VLUCHTEN: Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het boeken van de vluchten en zorg je ervoor dat je voor aanvang van de Soulwalk aanwezig bent.

 10. SOULWALKS heeft het recht om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een Soulwalk. 

AANSPRAKELIJKHEID 
 

 1. SOULWALKS zal zorg dragen voor een goed verloop van de georganiseerde evenementen. 

 2. Deelname aan een Soulwalk is geheel op eigen risico. SOULWALKS is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 

 3. SOULWALKS heeft een volledige aansprakelijkheidsverzekering, maar deze dekt geen medische problemen / ongevallen. Daarom is een persoonlijke ziekteverzekering verplicht tijdens deze trip (DKV verzekering of AG Care of iets dergelijks).

 4. Daarnaast kan je bij jouw verzekering ook een reisverzekering afsluiten in geval van ziekte of annulering wegens familiale omstandigheden of andere. 

 

BEELDMATERIAAL 
 

 • Het maken van video-/film- of geluidsopnames gedurende een event is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van SOULWALKS en de andere deelnemers.

bottom of page